TUOTEKEHITYS

TECHNONICOL:n menestyksen avain on korkealaatuinen tutkimus ja tuotantoprosessin jatkuva valvonta. Kaikilla TechnoNICOLin vientiin suuntautuneilla tehtailla on UNI EN ISO 9001 sekä UNI EN ISO 14001 – sertifikaatit ja tehtaat noudattavat tarkasti näiden kansainvälisten vaatimusten laatustandardeja.

IMG_7099.jpg

Kaikki TECHNONICOL:n tehtaat ovat sitoutuneet ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen.

  • Kaikista konsernin tehtaista tehdään ympäristöarviointi niiden suunnitteluvaiheessa. Tehdasalueidemme ympäristöä valvotaan päivittäin. TECHNONICOL sijoittaa hävikittömään tuotantoon, ajanmukaisiin laitteisiin ja ympäristöä suojeleviin teknologioihin.
  • Kaikki TECHNONICOLin kehittämät ja valmistamat tuotteet vastaavat ympäristöstandardeja ja ovat ihmisille ja ympäristölle turvallisia.

Tuotantokapasiteettimme ja –koneistomme ansiosta pystymme toimittamaan materiaaleja suuriin rakennusprojekteihin sekä kehittämään yksilöllisiin vaatimuksiin perustuvia tuotteita. Työntekijöiden pätevyys, asiantuntijoiden tekninen neuvonta, uusien materiaalien kehittäminen omissa tutkimus- ja tuotekehityskeskuksissamme, tuotteiden ja ratkaisujen laatu – kaiken tämän ansiosta TECHNONICOL pystyy lähestymään kutakin asiakasta yksilöllisesti sekä vastaamaan jokaisen asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin. Erinomainen asiakaspalvelumme kuuluu perusperiaatteisiimme. TECHNONICOL:n tuotteiden johtavaa asemaa vedeneristysmarkkinoilla ei ole saavutettu pelkästään niiden laadulla, vaan myös korkealaatuisella teknisellä tuella.


MATERIAALIT TUTKIMUS

materials-research-img-1.jpgTECHNONICOL:lla on kuusi tehtaiden yhteyteen sijoitettua tutkimus- ja tuotekehityskeskusta sekä lukuisia testilaboratorioita. Tutkimme rakennusmateriaalien suorituskykyä, niiden ikääntymisen ehkäisemistä, mahdollisten käyttökohteiden lisäämistä laajentamalla käyttölämpötiloja ja lisätoimintojen kehittämistä, kuten ilman puhdistamista, sammaleen kasvun estämistä tai energiatehokkuuden lisäämistä.

Tuotekehityskeskusten päätehtävät ovat:

  • uusien kate-, vedeneristys- ja lämmöneristystuotteiden kehittäminen; 
  • tutkimus: kemialliset, fysikaaliset ja muut analyysit, avustaminen teknisten ongelmien ratkaisussa; 
  • tuotantoteknologioiden nykyaikaistaminen; 
  • raaka-aineiden ja lopputuotteiden tutkimusmetodien parantaminen; 
  • yhteistyö tehtaiden laboratorioiden kanssa.

Tehtaiden laboratoriot käyttävät nykyaikaisia laitteita materiaalien fyysisten ja mekaanisten ominaisuuksien tutkimiseen eri lämpötiloissa, raaka-aineiden rakenteen ja koostumuksen määrittämiseen ja materiaalien kestävyyden testaamiseen. Kromatografia-laitteistoa käytetään määrittämään vedeneristystuotteissa käytettävän bitumin koostumus ja modifioinnissa käytettävien lisäaineiden ihanteellinen tyyppi ja määrä. Sääkammiota käytetään materiaalien ikääntymisprosessin tutkimiseen. Menetelmä mahdollistaa vedeneristysmateriaalien käyttäytymisen ennustamisen monien käyttövuosien jälkeen katolla vain kahden tai kolmen kuukauden testaamisella.

Palonkestävät rakennusmateriaalit ja rakennejärjestelmät ovat yksi TECHNONICOL:n pääperiaatteista. Kattojen vedeneristyskermit vastaavat tarkasti Euroopan paloturvallisuusvaatimuksia. Synteettiset- ja bitumikermit ovat liekinkestäviä ja kuuluvat E-luokkaan. Katejärjestelmät on testattu niiden palonkestävyyden arvioimiseksi ja ne täyttävät Broof-luokituksen kriteerit.